[WATCH]: Minister de Marco in company getting government consultancies

Tourism Minister Mario de Marco is the minister in the cabinet of Prime Minister Lawrence Gonzi who is making money out of the company Guido de Marco & Associates that is regularly awarded contracts by government. For a number of years this company has been doing consultancy work for government.

The company has two offices: one in Valletta and the other in Hamrun. In the company’s website Minister Mario de Marco is listed as one of the lawyers of the company.

Between 2008 and 2010 government paid out €35 million on consultancies.

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (9)

Chris Scerri

- Sat 19-May-2012, 23:53

Sur Briffa int lilna qed tghid oqbra mbajda? Insomma l-oqbra tal-partit taghkom familjari hafna maghom minhabba iz-ziju ta' l-ghaziz mejjej taghkom...X'tippretendi nhallu kollox ghaddej...Il-korruzjoni fnitkom u issa tliftu l-kontroll tagha ukoll!!

Platun

- Sat 19-May-2012, 17:21

@A. Briffa
Hadd wara hadd tassal ta' kulhadd, anke ta' minn juru wicc b'iehor. X'qed tiehu int? nistaqsi biex tohrog tiddefendi dawn il-hniezrijiet. Immiskom tisthu inthom li tiehdu vantagg mill-ppozzizjoni li l-poplu jkun fdalkom biex thaxnu butkom u dawk il-ftit ta' madwarkom. Ir-revoluzzjoni Franciza fuq premessi bhal dawn bdiet fejn il-ftit hatfu waqt li l-maggoranza qadet tittewweb. Mhux li kien nergghu naraw revoluzzjoni ix-xorta taghha madwar id-dinja.

BETTER FUTURE

- Sat 19-May-2012, 16:27

That is not the only Demarco mouth eating away hungrily on consultancies. A certain well connected, related Perit also enjoys this largesse. Than again I would rather have them than any big bad bloater.

Eric

- Sat 19-May-2012, 15:51

@Briffa

Sur Briffa ahjar tiftah ghajnejk u tinduna li int tahdem u titbal u dawn in-nies isiru sinjuri minn fuqek!!

wenzu

- Sat 19-May-2012, 14:47

Little wonder he wears such a smug look on his face. Come on election time, then we can put these parasites where they belong.

Jahraq

- Sat 19-May-2012, 14:09

@ Alfred Briffa
"Dr . Adrian Vassallo qalilna x'hinu l-iskop ewlieni taghkom...Ma tafux tisthu" TO LET THE MALTESE PEOPLE KNOW THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, SO HELP ME GOD.
Maybe, some one will tell us how to make some KONSULENZA ! ! !

S Vella

- Sat 19-May-2012, 12:26

L-istess bniedem li jippriedka u jhambaq fuq l-onesta, il Fair trading u fair competition. Tghis hu bill Fair competition qed johodom il kuntratti ta konsulenza? Tajjeb kieku xihadd jilluminana!!!!! Cikku l-poplu ghandu dritt ikun jaf la jhallas it taxxi u minn l-istess taxxi Qed jithallsu dawn il konsulenti jew ahjar INSOLENTI

alec

- Sat 19-May-2012, 12:18

35 MILLIONS FOR LESS TOURISM IN MALTA & GOZO ....OH MY GOD WHERE WE ARE GOING TO ARRIVE .....WELL DONE PEOPLE WHO VOTES FOR THIS ARROGANT PARTY AND GOVT .....KOLLHA FKEFFHA WAHDA

Alfred Briffa

- Sat 19-May-2012, 11:58

DeMarco jmissu issa ja qabda oqbra mbajda! Se tippruvaw tkissru lil dan ir-ragel issa? Dr . Adrian Vassallo qalilna x'hinu l-iskop ewlieni taghkom...Ma tafux tisthu