Shadow Cabinet announced

Opposition leader Simon Busuttil has announced his shadow Cabinet, with some significant changes from the Cabinet of the PN government.

Many former ministers have been given new portfolios. 

The new portfolios reflect Prime Minister Joseph Muscat’s new ministerial configuration. In fact, for the first time there will be a Committee of the Parliamentary Group for the South headed by Dr. Stephen Spiteri.

Lawrence Gonzi has not been given any responsibilities. 

Shadow Cabinet
 
Dr Simon Busuttil
Leader of the Opposition
Mr Censu Galea
Deputy Speaker and Spokesperson for Agriculture and Fisheries
Mr David Agius
Group Whip and Spokesperson for Local Government
Mr Frederick Azzopardi
Group Deputy Whip and Spokesperson for Gozo (health services and education)
Ms Giovanna Debono
Spokesperson  for Gozo
Mr George Pullicino
Spokesperson for Energy and the Conservation of Water
Mr Tonio Fenech
Spokesperson  for Finance
Dr Joseph Cassar
Spokesperson for Health
Dr Jason Azzopardi
Spokesperson for Home Affairs and National Security
Dr Mario de Marco
Spokesperson for the Economy, Investment and Small Business
Dr Chris Said
Spokesperson for the Family and Social Solidarity
Dr Francis Zammit Dimech
Spokesperson for Culture and Communications
Dr Carm Mifsud Bonnici
Spokesperson for Foreign Affairs
Mr Clyde Puli
Spokesperson for Education
Mr Mario Galea
Spokesperson for the Elderly
Mr Robert Arrigo
Spokesperson for Tourism
Dr Beppe Fenech Adami
Spokesperson for Justice
Mr Charlo Bonnici
Spokesperson for Sustainable Development, the Environment and Climate change
Dr Stephen Spiteri
Spokesperson for Employment
Dr Michael Gonzi
Spokesperson for Animal Welfare
Mr Anthony Bezzina
Spokesperson for Transport and Infrastructure
Ms Claudette Buttigieg
Spokesperson for Social Dialogue and Civil Liberties
Mr Ryan Callus
Spokesperson for the EU Presidency 2017 and EU funds
Mr Robert Cutajar
Spokesperson for Research, Innovation, Youth and Sport
Ms Kristy Debono
Spokesperson for Competitiveness and Economic Growth
Professor Albert Fenech
Spokesperson for Rights of Persons with Disability

Mr Claudio Grech
Spokesperson for Planning and Simplification of Administrative Processes
Dr Paula Mifsud Bonnici
Spokesperson for Competition and Consumer Affairs
Dr Marthese Portelli
Spokesperson for European Affairs
 
Committee of the Parliamentary Group for the South
Chairperson: Dr Stephen Spiteri
Members: Mr Mario Galea, Dr Carm Mifsud Bonnici, Dr Jason Azzopardi, Mr Anthony Bezzina

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (11)

mark cassar/Qormi

- Thu 16-May-2013, 16:23

I can see the pain because I feel the pain too. We hit the ground running on 01/01/2013 at 00.01 and we have not stopped and will not stop.
Does anybody imagine that the new govt. is not conscious to our feelings ?
We all know what damages ruffled gonzis are capable of and JM does not take anything for granted, he does things with style.

AZZJONI MMEDJATA

- Thu 16-May-2013, 08:40

@mark Cassar/Qormi

Bhal ma l-PL nehha lil Permanent Secretaries ta Gonzipn fi zmien 24 sigha, hekk ghandu jghamel mill l-aktar fiss possibli lid-direttur u assistenti diretturi ta Gonzipn fid-dipartimenti u Ministeri. 68 jum diga huma hafna li jfisseri li ma kinx hemm xi pjanijiet serji ghal din il bidla.

Minn safa mwarrab ghadu mweggegga u rrimedji ghadhom jidru remoti. Hemm nies il fuq min 50 sena fic civil ta hila fit tmexxija u ghax PL twarbu. Dawn jekk ir rimedju ma jihdux immedjatament sa 4/5 snin ohra jispiccaw bil penzjoni!

Iva jekk fi ftit xhur ohra ma narax risultati konkreti f'dan ir-rigward m'hinix behsibni nkompli nappogga l-PL.

HALLUNA TAL PL

- Thu 16-May-2013, 08:19

Jista xi hadd jinformana x'gara mill-Ambaxxaturi mahtura minn GonziPN ghadhomx hemm jekk imbidlux.

Nisperaw li dawn m'ghandhomx xi kuntratti li jghalqu hames snin ohra.

Mill-oppozizzjoni nitkemu mod u meta nkunu fil Gvern nuzaw l-ingwanti man Nazzjonalisti.

Veru tal Misthija tisma lil Joseph Muscat ifahhar lil ex PM kattif u arroganti b'dak il mod qiesu kiel il kirxa mieghu.

Ghandna mweggajn bli kien qal Gonzi li ser jivvota bil qalb ghal gholi tal kontijiet tad dawl u l-ilma.

Mela diga qed tinsa x'ghamel GONZIPN Joseph Muscat.

JIEN IVVOTAJT LIL PL BIEX INNEHHU L-HMIEG MHUX BIEX INKOMPLU NILAQHUH.

PAGNA GDIDA

- Thu 16-May-2013, 07:59

@"PL Mhu Jaghmel Xejn"

Anke jien naqbel mieghu dan
perfettament. Diga sibt il-bibien mghaluqin. Jien mhux ser naccetta li d-direttur u l-assistenti direttur li nhatru taht Gonzipn jibqhu fejn huma.

Jekk ma jsirx xi haga malajr jien ukoll behsibni nibghat lura ttessara tal partit.

Iva it-top people fic-civil iridu jkun 100 fil mija lejali lejn il PL. Bhalissa dawn huma kollha lejali 100 fil 100 lejn il PN jekk mhux GONZIPN.

Jekk ma jsirx hekk inheggeg dawn il-laburisti kollha fic-civil li naghtaw il gemb biex jaghmlu bhali.

Dan li qed nghid fuq ic-civil kulhadd jafu, ghalhekk qed nghid dwar dan fil publiku.

Simon Busuttil wkoll qed jiddijarh dan bil pulit.

mark Cassar /Qormi

- Wed 15-May-2013, 20:48

Fuq Maltastar Kulhadd jikteb li jrid u jigi ppublicat kollox.
Dawn il-profeti tad-dlam liebsin libsa tal-harir taparsi qedin jitkazaw, kemm ghandkhom aktar x'titkazaw bill-buzullotti li hallejtu warajkhom, kobob imhabbla, trid aktar minn 68 jum biex issib tarfhom, pero tibzawx issa taraw, PL delivers BIG.

Raymond

- Wed 15-May-2013, 11:02

Are you kidding me? Money for jam. Come on.

ganni

- Wed 15-May-2013, 07:42

@ "PL mhu jghamel xejn"
Naqbel mieghek perfettament.

Ripetizzjoni tan-'97! Il-Laburisti saru iltiema ghax il-Gvern taghhom qed jabbandunhom. U n-Nazzjonalisti baqghu jiccacraw u sahansitra jghatu l-gambetti. Jiddispjacini imma ma nitghalmu qatt....

mark Cassar

- Tue 14-May-2013, 21:12

Spokesperson for Animal Welfare!
One third of a portafolio of Hon.Galdes! Roderick needs to be elevated to super Ministerium per Ececcelensia.

PL mhu jghamel xejn

- Tue 14-May-2013, 20:24

Hekk hu veru malta taghna llkoll ghax il-laburisti ta veru fic civil baqghu b'xiber imnieher. Id-diretturI kollha hemm hallewhom hej. Bidlu biss il Permanent SEcretaries biex jinqdew in nies tal qalba laburisti. In-nies tas-super one -- 91-- kollha tghawhom kuntratt.

Ftit tax-xhur ohra nibghat it-tessera tal labour lura ghax veru ddemoralizzat.

PN Fantazma

- Tue 14-May-2013, 20:11

Ghal Karmenu mifsud bonnici il
foreign affairs huwa eccellenti
ghaliex hlief paroli ma jghidux, risultati ma jidrux,
izda publicita hija kbira.
Ministeru tan nejk ghan nies tan nejk.

J Baldacchino

- Tue 14-May-2013, 19:04

Is this the biggest shadow cabinet ever???

Government & Politics

PM: Busuttil cannot keep shirking responsibility

PM anticipates trilateral solution for immigration

PM: Pullicino has a lot to answer for

PM leads tri-lateral talks

Audit critical of running of Wasteserv

PM Muscat: “I know what I’m doing”

Prime Minister highlights problems in health sector

The 2014-2020 EU budget: Finding a delicate balance

CMB: Gonzi unable to lead PN

A Govt that listens: public consultation at Castille