4 convicted on drug charges in PN Mosta club

A 2010 police investigation into the PN’s Mosta club ended with five people being arraigned on drug-related charges, including three who ran the bar, The Times reports on Friday morning.

The newspaper said the investigation began when the police acted on information that there was drug activity and pole dancing. No evidence of pole dancing was found but investigation on drug activity led to the arraignment of five people, including three people who ran the bar. Three were convicted of possession and one of sharing.

The PN said that in 2010 it received reports about music after-hours and other complaints about the bar’s management, including the type of people who frequented the bar. It cooperated with the police to probe these reports. The person running the bar was not the same person contracted by the party and the club was closed immediately, the newspaper said.

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (11)

toni

- Fri 22-Feb-2013, 17:59

Biex tiskongra trid tkun PUR Gonzipndcgrcc.

Criss Camilleri

- Fri 22-Feb-2013, 11:36

Drogi, Arloggi / Jet Planes / Obscene Scenes on Video, etc.. Fejn ser jaslu aktar tal pppeee ennnee ?

J. AZZOPARDI

- Fri 22-Feb-2013, 10:55

Setghu l-gurnalisti tan-Net ilbierah qaghadu jistaqsu fuq id-droga fil-kazini laburisti meta DALGHODU stess madwar erba partitarji nazzjonalisti mill-Kazin PN MOSTA gew mtellgha l-qorti fuq akkuza ta droga fil-kazin. Min jiskongra jrid ikun iktar minn pur.

joe agius

- Fri 22-Feb-2013, 10:42

Hekkk sew mela, kull minn jittella l-qorti mixli b'abbuz, hasil ta flus, korruzzjoni, jichad imbaghad il-PN idawwar il-kanuni tieghu lejn nies innocenti bhal L-avukat nazzjonalista Fenech u Joe Cordina. S'issa fuq allegazzjoni BISS smajna li Joe irrizenja, imma ma smajniex li l-kazin tal-Banda SAN LAWRENZ tal-Birgu, li tieghu Cassar tas-Shipyard huwa President Onorarju gie mkecci mill-kariga jew irrizenja. Kuntenti bih? id-dirigenti nazzjonalisti tal-Kazin ma jaghmlux sew jekk inehhuh sakemm jikklirja ismu mill-allegati abbuzi jew qed jistennew izzejjed meta dan jkun ikkundannat qabel jaghmlu l-ewwel pass. Ara veru n-Nazzi ma jafux jisthu

Lenti

- Fri 22-Feb-2013, 10:39

U xi nghidu dwar id-droga li tinsab gol-habs? Lanqas wiehed sniffing dog ma hemm minkejja li Dr michael Falzon qala kemm il-darba biex dawn il-klieb jigu mdahhla ghat-tfittxija tad-droga. Jien ghalija li gol-habs tinsab id-droga hija skandlu iehor taht dan il-gvern li ma jarax in-necessita biex il-habs ikun post fejn dawk li jidhlu fih ghalinqas meta jiskontaw il-piena taghhom johorgu mibdulin ghal ahjar mhux bhalma jghidulek uhud milli hargu minn hemm li huma daqu l-ewwel darba id-droga kien mill-habs stess. Tal-misthija!!!!!

Skocciz

- Fri 22-Feb-2013, 10:34

The barman is employed with the Mosta local council. Is this the reward that you are given when have been involved to such an extent?

CORRUPTION

- Fri 22-Feb-2013, 10:09

VERA IL QAH.... MILL IKOLLA TATIK .

R.Camilleri

- Fri 22-Feb-2013, 09:22

PN apologists are arguing that PN helped police in their investigations, not as PL officals did.
One simple question, why is it all coming out now after 3 years, and after PL named Mosta PN Club?

l fenech

- Fri 22-Feb-2013, 09:21

What is good for the gooses is good for the ganders.

DROGI

- Fri 22-Feb-2013, 09:16

Id-drogi SPLODEW taht gvernijiet tal-PN.

Jiena ma nafx u mhux qed nghid li kien hekk, imma skond ma kien jinghad, iz-zghazagh kienu jmorru l-mettings tal-PN minhabba d-drogi.

Gino Vella

- Fri 22-Feb-2013, 09:13

Lawrence Gonzi, (Simple) Simon, and PBO surely are aware of this incident!! Who is going to resign now???

Alive cyclists head for London

MCWO: Human rights must be observed

Less outbound trips in May

MEP Marlene Mizzi in delegation visit to Nigeria

Joseph Muscat to meet Italian PM

Get back in shape challenge

Busuttil defends past stance on immigration

€83,016 till midnight for Ohloq Tbissima

Update: Commissioner for Children speaks about migrants' children rights

December 13 road to open on time