Pharmacies open on Sunday 30th August 2015

Area 1 Valletta, Floriana  Empire Pharmacy (Branch), 46 Triq Melita  il-Belt Valletta

Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa San Raffael Pharmacy, 247, Triq Ħal Qormi, il-Marsa

Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera  Fatima Pharmacy, Triq iż-Żonqor, Santa Venera

Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys l Rational Pharmacy, 74/75, Triq il-Wied, Birkirkara

Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta' Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa  St. Matthew's Pharmacy, Triq ix-Xatt, il-Gżira.

Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta' Giorni, L-Ibraġ  Marc Pharmacy, 92, Triq il-Mensija, San Ġwann

Area 7 Tas-Sliema Edward's Edward's Pharmacy, 115, Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema

Area 8 Ħal-Lija, Ħ'Attard, Ħal Balzan  Balzan Pharmacy, 70, Triq San Franġisk,  Ħal Balzan

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr  Sgħajtar Pharmacy, Triq is-Sagħjtar, il-Mosta

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra Brown's Village Brown's Village Pharmacy, Triq il-Kbira, il-Mellieħa

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija Theresa Jo Pharmacy, 3A, Triq Xintill, Ħal Tarxien

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) Verdala Pharmacy, 57, Triq il-Gendus Bormla

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO)  Medicor Pharmacy, 57, Triq Carmelo Ritchie, Xagħjra

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja Gudja Pharmacy, 9, Triq San Ċiru, il-Gudja

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, Prestige Pharmacy, 16, Triq San Ġużepp, Ħal Kirkop

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Ħaż-Żebbuġ

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa  Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira,  Rabat Malta

Area 18 Ir-Rabat Għawdex  Fontana Pharmacy, Triq il-Għajn, Fontana

Area 19 Other Localities - Gozo Joyce's Pharmacy, Vjal it-8 ta' Settembru, ix-Xagħar Għawdex