PN strategy team tells Gonzi: delay election as polls show PL 54% and PN 46%

Polls taken by the PN at the end of December 2011 show that voter support for the PN is trailing that for the PL by 8% and the PN strategy team fears that if the country goes to an election in March 2012 it will not have enough time to narrow the gap between 54% support for the PL and 46% for the PN.

The PN strategy group is insisting with Prime Minister Lawrence Gonzi to do all he can to delay facing a vote of confidence in parliament which if he loses will lead to dissolution of parliament and early elections.

The PN strategy group does not want the general election to be held before March 2013 so that the PN can use its power of incumbency and do what it did before the 2008 general election and work hard to get back disgruntled PN voters.

 In that general election 290,799 cast their votes. 143,468 voted for the PN. After an electoral campaign where the PN promised heaven on earth, gave jobs and promotions, granted building permits, handed out tax exemptions, deceived voters by promising everything to everyone and brought over thousands of voters who did not have the constitutional right to vote, there were still 147,331 who voted against the PN, 3,863 more than those who voted for the PN and giving the PN a one seat majority in parliament which now seems all but lost.

When parliament meets again next Wednesday, it will have on its agenda the bill with budgetary measures for 2012 and those cannot be postponed for long if they are to take effect. So in the coming weeks parliament will be taking a vote even if no formal vote of confidence is presented in parliament.

 

Comments
(all fields are required)
Name
E-mail
Phone
Comment
Write the word
in the textbox
below it.
This Is CAPTCHA Image
Comments (18)

MALLIA

- Wed 11-Jan-2012, 20:46

Hemm xi cans li dan l-artiklu jitnehha minn hawn. Dan l-artiklu aktar hsara milli gid jista jghamel. Jekk ghandu jerbah il-Partit Laburista jerbah, imma jien qabel ma nara lil Joseph Muscat jindirizza lil poplu Malti bhala mexxej tal-pajjiz ma nghidx li rebah. Fl-elezzjoni tat 2008 kont inpoggi rasi taht mannara li l-Labour kien ha jerbah l-elezzjoni.

Platun

- Wed 11-Jan-2012, 20:21

In my opinion such news should not be given any importance by publishing them as they could be a ruse to rally the disgruntled.

ray

- Wed 11-Jan-2012, 18:56

aw hbieb....veru.. toqodux isemmu percentaggi ta voti ax veru li hawn nies minn naha taghna li jajdu li la hemm il magoranza ma imorrux jivutaw...alura inzommu saqajna ma l art u namlu minn kollox biex nahdmu fil kwiet halli ma indumux ma ikolna gvern gdied u serju b joseph muscat fit tmun. kuragg hbieb

laburist sal mewt

Musumannu

- Wed 11-Jan-2012, 17:26

Jien ma niftakarx elezzjoni wahda li tlifna li qabel ma hsibniex li ser nirbhu bil-kbir. Noqoghdu attenti ferm! Hija tattika antika tal-PN li johorgu ghidut bhal dan biex inisslu fil-laburisti "over confidence". Rajna hafna tigrijiet fl-Ompijadi fejn dak li jkun ilu fuq quddiem kwazi t-tigrija kollha biex imbaghad jaqbzuh fl-ahhar ftit metri. Ma nkunux boloh.

ALEC

- Wed 11-Jan-2012, 16:43

@PUTTY

NAQBEL MIEGHEK HABIB . VERA GHANDNA BZONN IL KULHADD , DAWK LI KIENU BOD MIL PARTIT LABURISTA , DAWK LI KIENU DUBJUZI .....IL KULHADD GHAX MA DAWN IN NIES TRID TKUN 100% GHAX MAKAKI ---GHALHEKK EJJA NIMXU IL QUDDIEM KIF GHAMLU HUMA ....U NIVVUTAW LI PL AL FUTUR AHJAR BIN NIES ONESTI LI GHANDHOM MHUX BHAL DAL GVERN KORROT TAL MILJUNI LI NEFQU , PIZ FUQ IL FAMILJI . KUNTRATI AL HBIB , TRANSPORT, GIDEB FIR REFERENDUM , BIL KURJA WARAJOM, DISASTRU , PBS PN 2 !!! , EDUKKAZJONI, SPATAR TA TAHWID , MEPA DISASTER , ETC ........NAGHMLU L-GHALMU TAGHNA IMBAD JARA ALLA

Paco Mirabitur

- Wed 11-Jan-2012, 15:56

Surprise! Surprise!
Is it perhaps because just over a month ago the vast majority of Maltese would have preferred to see the back of the Transport Minister? Or is it perhaps because both he and the prime minister, in parliament, voted against the will of the majority after the results of the divorce referendum. There is BWSC, enemalta/Water services and loads more to analyze Mr Prime Minister. The signs were on the wall all along but of course the Prime minister was banking on throwing a few tricks the last minute just before the next elections and all will be forgotten. He has done it before and it worked. However this time thanks but no thanks Mr Prime Minister.

l fenech

- Wed 11-Jan-2012, 15:48

@Putty.
Iva veru, imma dik kienet l-ahhar elezzjoni, li gejja ohra.

J.A

- Wed 11-Jan-2012, 15:25

Nappella lil Maltastar.com biex inzommu saqajna ma l art u ma nohorgux b'hafna cifri. Ghalkemm forsi verita jistghu jbeghdu lil xi votanti dubjuzi li jinterpretaw xi artiklu bhal dan li ahna qeghdin quddiem u ma ghandniex bzonnhom. Minn hawn bhala laburist lil dawn in-nies najdilhom jivvutaw LP biex flimkien nahdmu halli il- pajjiz imexxuh il-quddiem u naqtaw l-ingustizzji u n-nuqqas ta demokrazija li qed tezisti bhalissa taht Dr.Gonzi.

Grazzi hafna.

Alfred Grech

- Wed 11-Jan-2012, 15:15

We are given a great example by our leader - he's showing dignity and is handling it with great prudence and not with vindictiveness as we have seen in 1998.

Let's argue facts and figures and keep hatred out of all this completely. Malta is about to start a new life which life was cut short for another great leader, Alfred Sant. Malta needs an honest government and not one ruled by corruption.

That time has come. I urge everyone to act prudently and in a dignified manner - we will win and such win will benefit all of Malta and Joseph will be a most welcome Prime Minister.


Putty

- Wed 11-Jan-2012, 14:26

Hold your horses, it-tigrija sal-barkun. Fl-ahhar Elezjoni kien hemm hafna nies li kienu se jivvotaw Labour u ma resquqx lejn il-polling booths.

M.F.

- Wed 11-Jan-2012, 14:25

Naqbel perfettament ma AZ.

MP

- Wed 11-Jan-2012, 14:20

Naqbel perfettament ma l-kumment ta AZ.... nispera li ma nergawx nibdew bl-istess kantaliena ta ha nirbhu zgur u edin fuq quddiem. Dawn ;-affaraijiet aktar igerrxu n-nies u jamlu aktar hsara milli gid!!

AZ

- Wed 11-Jan-2012, 13:52

Ahbar bhal din tista tbieghed hafna nies. Ma nibdewx naraw kbir ghax nergu ngerxu n-nies bhal ma sar qabel!

X

- Wed 11-Jan-2012, 13:04

Naqbel ma fred totalment... hallu n-nies jiddeciedu, kulhadd jaghmel il-parti tighi, hadd ma ghadnu jbezza lill hadd, bil partitarji biss ma tirbah l-ebda elezzjoni, trid il-floaters ukoll...

William Maqssa

- Wed 11-Jan-2012, 11:46

The PN are afraid to go for an early election because they dont have enough time to manipulate things in their favour as they always do. They have to go through so many files to check who needs that long outstaqnding permit, may be a fine here and there and so on. As things are it is defenitely in favour of the Labour party. God bless Dr. Joseph Muscat.

William Massa

- Wed 11-Jan-2012, 11:46

The PN are afraid to go for an early election because they dont have enough time to manipulate things in their favour as they always do. They have to go through so many files to check who needs that long outstaqnding permit, may be a fine here and there and so on. As things are it is defenitely in favour of the Labour party. God bless Dr. Joseph Muscat.

f.bugelli

- Wed 11-Jan-2012, 11:27

Ir-rovina ta gonzipn ma kienx f.debono imma austin gatt u t mexxija bombastika tieghu.taf x jidhaq austin,jista iwahhal fi franco u jahsel idu bhal pilatu.

fred

- Wed 11-Jan-2012, 11:20

Ma nibdewx naraw kbir!! l elezzjoni li ghaddiet il PL kellu jirbah b 15 l elf vot !!!

Ma nhallux ahbarijiet bhal dawn jaghmlu qalb lil PN u minn u Laburist ma jmurx jivvota ghax jahseb li hemm maggoranza komda!!